Privatlivspolitik

1. Almindelige bestemmelser

1.1. Denne privatlivspolitik regulerer principperne for indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. Personoplysninger behandles og lagres af Top Textile -OÜ, som er den registeransvarlige for personoplysningerne (i det følgende benævnt “den registeransvarlige”).

1.2. I forbindelse med denne privatlivspolitik som forstås ved en privatperson, kunden eller en anden fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

1.3. I forbindelse med denne privatlivspolitik betyder en kunde enhver, der køber varer eller tjenester på den registeransvarliges hjemmeside.

1.4. Den registeransvarlige overholder principperne for behandling af personoplysninger i lovgivningen og behandler bl.a. personoplysninger på lovlig, retfærdig og sikker måde. Den registeransvarlige kan erklære, at personoplysninger er blevet behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

2. Indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger

2.1. De personoplysninger, der indsamles, behandles og lagres af den registeransvarlige, som er blevet indsamlet elektronisk, hovedsagelig via hjemmesiden og e-mailen.

2.2. Ved at dele sine personoplysninger giver den registrerede den registeransvarlige ret til det formål, der er defineret i privatlivspolitikken, at indsamle, arrangere, anvende og administrere de personoplysninger, som den registrerede deler med den registeransvarlige, enten direkte eller indirekte, når han køber varer eller tjenesteydelser på hjemmesiden.

2.3. Den registrerede er ansvarlig for nøjagtigheden, rigtigheden og integriteten af de data, de indsender. Indsendelse af bevidst falske data betragtes som et brud på privatlivspolitikken. Den registrerede skal straks underrette den registeransvarlige om eventuelle ændringer i de indsendte data.

2.4. Den registeransvarlige er ikke ansvarlig for skader eller tab, der er forvoldt den registrerede eller tredjemand som følge af den registreredes indsendelse af falske oplysninger.

3. Behandling af kundeoplysninger

3.1. Den registeransvarlige kan behandle følgende personoplysninger om den registrerede:

3.1.1. Fornavn og efternavn

3.1.2. Fødselsdato

3.1.3. Telefonnummer;

3.1.4. E-mail-adresse;

3.1.5. Leveringsadresse;

3.1.7. Betalingskortoplysninger;

3.2. Ud over ovenstående har den registeransvarlige ret til at indsamle data om kunden, der er tilgængelige i offentlige registre.

3.3. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, litra a), b), c) og f), i artikel 6, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse:

a) den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål

b) behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger på den registreredes anmodning, inden han indgår en kontrakt

c) behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den registeransvarlige er underlagt

f) behandlingen er nødvendig af hensyn til den registeransvarliges eller tredjemands legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, navnlig når den registrerede er et barn.

3.4. Behandling af personoplysninger i henhold til formålet med behandlingen:

3.4.1. Formålet med behandlingen – sikkerhed og tryghed 

Den maksimale opbevaringsperiode for personoplysninger – i henhold til de i loven fastsatte betingelser

3.4.2. Formålet med behandlingen – behandling af ordrer

Maksimum periode for opbevaring af personoplysninger – 40 dage. 

3.4.3. Formålet med behandlingen – sikring af, at onlinebutikstjenesterne fungerer

Maksimum for opbevaring af personoplysninger – 2 måneder

3.4.4. Formålet med behandlingen – kundestyring

Maksimum opbevaringsperiode for personoplysninger – 2 måneder

3.4.5. Formålet med behandlingen – finansielle aktiviteter, regnskabsmaksimum opbevaringsperiode for personoplysninger – i henhold til de ved lov fastsatte betingelser

3.4.6. Formålet med forarbejdning – afsætning. Maksimal opbevaringsperiode for personoplysninger  – 1 år


3.5. Den registeransvarlige har ret til at dele personoplysninger om kunder med tredjeparter såsom processorer, revisorer, transport- og kurerfirmaer, virksomheder, der leverer overførselstjenester. Den registeransvarlige er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Den registeransvarlige overfører de personoplysninger, der er nødvendige for at foretage betalinger til processoren, Stripe og  Maksekeskus AS. Den registeransvarlige overfører de personoplysninger, der er nødvendige for at levere varer til Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, AS Eesti Post.

3.6. Den registeransvarlige behandler og opbevarer personoplysninger om den registrerede, der implementerer de organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne beskyttes mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, ændring, videregivelse og enhver anden ulovlig behandling.

3.7. Den registeransvarlige opbevarer de registreredes data afhængigt af formålet med behandlingen, men ikke længere end efter 2 år.

4. Den registreredes rettigheder

4.1. Den registrerede har ret til at få adgang til og undersøge sine personoplysninger.

4.2. Den registrerede har ret til at indhente oplysninger om behandlingen af personoplysninger.

4.3. Den registrerede har ret til at ændre eller rette unøjagtige oplysninger.

4.4. Hvis den registeransvarlige behandler den registreredes personoplysninger på grundlag af det samtykke, som den registrerede har givet, har den registrerede til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage.

4.5. For at udøve sine rettigheder kan den registrerede kontakte onlinebutikkens kundesupport for sonja@mirteldesign.com

4.6. For at beskytte sine rettigheder kan den registrerede indgive en klage til datatilsynet.

5. Afsluttende bestemmelser

5.1. Disse databeskyttelsesbetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (persondataforordningen), Republikken Estlands lov om beskyttelse af personoplysninger og Republikken Estlands og Den Europæiske Unions lovgivning.

5.2. Den registeransvarlige har ret til helt eller delvist at ændre databeskyttelsesbetingelserne og underrette de registrerede om ændringerne via mirteldesign.com. 

6. Logfiler

6.1. Mirtel Design følger en standardprocedure for brug af logfiler. Disse filer logger besøgende, når de besøger websteder. Alle hostingfirmaer gør dette og en del af hostingtjenesternes analyse. De oplysninger, der indsamles af logfiler, omfatter IP-adresser (Internet Protocol), browsertype, Internetudbyder, dato- og tidsstempel, henvisende/afsluttende sider og muligvis antallet af klik. Disse er ikke knyttet til nogen oplysninger, der er personligt identificerbare. Formålet med oplysningerne er at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugernes bevægelse på webstedet og indsamle demografiske oplysninger.

7. Cookie politik

Denne cookiepolitik (“Politik”) beskriver, hvad cookies er, og hvordan og hvordan og de bruges af mirteldesign.dk hjemmeside (“Website” eller “Service”) og et af dets relaterede produkter og tjenester (samlet heraf”Tjenester”). Denne politik er en juridisk bindende aftale mellem dig (“Bruger”, “dig” eller “din”) og Top Textile OÜ (“Top Textile OÜ”, “vi”, “os” eller “vores”). Du bør læse denne politik, så du kan forstå de typer cookies, vi bruger, de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies, og hvordan disse oplysninger bruges. Den beskriver også de valg, du har med hensyn til at acceptere eller afvise brugen af cookies.

7.1. Hvad er cookies?

Cookies er små data, der er gemt i tekstfiler, der gemmes på din computer eller andre enheder, når websteder indlæses i en browser. De bruges i vid udstrækning til at huske dig og dine præferencer, enten til et enkelt besøg (via en “sessionscookie”) eller til flere gentagne besøg (ved hjælp af en “vedvarende cookie”).

Sessionscookies er midlertidige cookies, der bruges i løbet af dit besøg på hjemmesiden, og de udløber, når du lukker webbrowseren.

Vedvarende cookies bruges til at huske dine præferencer på vores hjemmeside og forblive på din stationære eller mobile enhed, selv efter at du lukker din browser eller genstarter din computer. De sikrer en ensartet og effektiv oplevelse for dig, mens du besøger hjemmesiden og tjenesterne.

Cookies kan indstilles af hjemmesiden (“førstepartscookies”) eller af tredjeparter, f.eks. dem, der serverer indhold eller leverer reklame- eller analysetjenester på hjemmesiden (“tredjepartscookies”). Disse tredjeparter kan genkende dig, når du besøger vores hjemmeside, og også når du besøger visse andre hjemmesider. Du kan få mere at vide om cookies, og hvordan de fungerer i denne vejledning.

7.2. Hvilken type cookies bruger vi?
7.2.1. Nødvendige cookies

Nødvendige cookies giver os mulighed for at tilbyde dig den bedst mulige oplevelse, når du får adgang til og navigerer via vores hjemmeside og bruger dens funktioner. Disse cookies giver os f.eks. mulighed for at genkende, at du har oprettet en konto og er logget ind på den pågældende konto for at få adgang til indholdet.

7.2.2. Cookies til funktionalitet

Funktionalitet cookies lad os drive hjemmesiden og tjenester i overensstemmelse med de valg, du foretager. For eksempel genkender vi dit brugernavn og husker, hvordan du tilpassede hjemmesiden og tjenesterne under fremtidige besøg.

7.2.3. Analytiske cookies

Disse cookies gør det muligt for os og tredjepartstjenester at indsamle aggregerede data til statistiske formål om, hvordan vores besøgende bruger hjemmesiden. Disse cookies indeholder ikke personlige oplysninger såsom navne og e-mailadresser og bruges til at hjælpe os med at forbedre din brugeroplevelse af hjemmesiden.

7.2.4. Reklamecookies

Annonceringscookies giver os og tredjeparter mulighed for at vise relevante annoncer for dig mere effektivt og hjælpe os med at indsamle aggregerede revisionsdata, undersøgelser og effektivitetsrapportering for annoncører. De gør det også muligt for os at forstå og forbedre leveringen af annoncer til dig og vide, hvornår visse annoncer er blevet vist til dig.

Din webbrowser kan anmode om reklamer direkte fra annoncenetværksservere, disse netværk kan se, redigere eller indstille deres egne cookies, ligesom hvis du havde anmodet om en webside fra deres hjemmeside.

Selvom vi ikke bruger cookies til at oprette en profil af din browseradfærd på tredjepartswebsteder, bruger vi samlede data fra tredjeparter til at vise dig relevant, interessebaseret annoncering. Vi giver ikke nogen personlige oplysninger, som vi indsamler til annoncører.

7.2.5. Cookies på sociale medier

Tredjepartscookies fra sociale mediesider (såsom Facebook, Twitter osv.) giver os mulighed for at spore brugere af sociale netværk, når de besøger eller bruger hjemmesiden og tjenesterne, eller dele indhold ved hjælp af en mærkningsmekanisme, der leveres af disse sociale netværk.

Disse cookies bruges også til eventsporing og remarketingformål. Alle data, der indsamles med disse tags, vil blive brugt i overensstemmelse med vores og sociale netværks privatlivspolitikker. Vi indsamler eller deler ikke personlige oplysninger fra brugeren.

7.3. Bruger vi webbeacons eller sporingspixel?

Vores e-mails kan indeholde et “webbeacon” (eller “tracking pixel”) for at fortælle os, om vores e-mails åbnes, og bekræfte eventuelle klik igennem til links eller reklamer i e-mailen.

Vi kan bruge disse oplysninger til formål, herunder at afgøre, hvilke af vores e-mails der er mere interessante for brugerne, og at forespørge på, om brugere, der ikke åbner vores e-mails, ønsker at fortsætte med at modtage dem.

Pixlen slettes, når du sletter e-mailen. Hvis du ikke ønsker, at pixlen skal downloades til din enhed, skal du læse e-mailen i almindelig tekstvisning eller med billeder deaktiveret.

7.4. Hvad er dine cookie-muligheder?

Hvis du ikke bryder dig om idéen om cookies eller visse typer cookies, kan du ændre din browsers indstillinger for at slette cookies, der allerede er indstillet, og for ikke at acceptere nye cookies. Besøg internetcookies.com  for at få mere at vide om, hvordan du gør dette.

7.5. Ændringer og ændringer

Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre denne politik eller dens vilkår vedrørende hjemmesiden og tjenesterne med virkning fra udstationering af en opdateret version af denne politik på hjemmesiden. Når vi gør det, reviderer vi den opdaterede dato nederst på denne side. Fortsat brug af hjemmesiden og tjenesterne efter sådanne ændringer skal udgøre dit samtykke til sådanne ændringer.

7.6. Accept af denne politik

Du anerkender, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge hjemmesiden og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne politik, har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge hjemmesiden og tjenesterne.

7.7. Kontakt os

Hvis du ønsker at kontakte os for at forstå mere om denne politik eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål vedrørende vores brug af cookies, kan du sende en e-mail til sonja@mirteldesign.com.

8. Vores reklamepartnere

8.1. Nogle af annoncørerne på vores hjemmeside kan bruge cookies og webbeacons. Vores annonceringspartnere er angivet nedenfor. Hver af vores annonceringspartnere har deres egen privatlivspolitik for deres politikker for brugerdata. For at få lettere adgang har vi hyperlinks til deres politikker for beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor.

  • Partnerannoncer

https://www.partner-ads.com/dk/persondatapolitik.php

  • Facebook 

https://www.facebook.com/policies/ads/

  • Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Du kan se denne liste for at finde fortrolighedspolitikken for hver af reklamepartnerne i Mirtel Design.

Tredjepartsannonceservere eller annoncenetværk bruger teknologier som cookies, JavaScript eller Web Beacons, der bruges i deres respektive reklamer og links, der vises på Mirtel Design, som sendes direkte til brugernes browser. De modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. Disse teknologier bruges til at måle effektiviteten af deres reklamekampagner og/eller til at tilpasse det reklameindhold, du ser på websteder, du besøger.

Bemærk, at Mirtel Design ikke har adgang til eller kontrol over disse cookies, der bruges af tredjepartsannoncører.

Mirtel Design’s privatlivspolitik gælder ikke for andre annoncører eller websteder. Vi råder dig således til at konsultere de respektive privatlivspolitikker på disse tredjepartsannonceservere for at få mere detaljerede oplysninger. Det kan omfatte deres praksis og instruktioner om, hvordan du fravælger visse muligheder.

Du kan vælge at deaktivere cookies via dine individuelle browserindstillinger. For at vide mere detaljerede oplysninger om cookie management med specifikke webbrowsere, kan det findes på browsernes respektive hjemmesider.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du hermed vores privatlivspolitik og accepterer dens vilkår og betingelser.

Dette dokument blev senest opdateret den 6. maj 2021